Maja Torp

FOLKETINGSKANDIDAT I NORDJYLLAND

Pårørende skal vejledes

Artikel bragt i Nordjyske Stiftstidende 12. december 2018

ÆLDREPLEJE: Pårørende er en stor ressource for samfundet og sparer hvert år kommunerne og regionerne for rigtig mange penge. Svækkede ældre uden pårørende modtager mere hjemmehjælp, går oftere til læge og er indlagt på sygehus i længere tid. Udover den økonomiske gevinst for samfundet har de pårørende en viden og erfaring som pårørende, der er værdifuld at inddrage i plejen og omsorgen for den svækkede. Hjælpen kan være afgørende for, at ældre kan opretholde et værdigt og meningsfuldt liv trods sygdom. Men det kan være utroligt hårdt at være pårørende til en syg. Derfor er det også meget vigtigt, at pårørende passer på sig selv, samtidig med at de hjælper andre. De skal jo ikke selv blive syge. For mange giver det bare ikke sig selv, og derfor skal kommunen vejlede de pårørende. Ansættelse af pårørendevejledere kan være en rigtig god investering i, at den pårørende formår at finde balancen mellem at passe på både sig selv og passe sin nærmeste. Flere kommuner har allerede gjort sig erfaringer med pårørendevejledere, og disse erfaringer vil være et værdifuldt input til at etablere relevante indsatser for pårørende i Aalborg. En værdighedspolitik skal nemlig skabe værdighed både for den direkte berørte men også for de pårørende.