Maja Torp

Handling bag ord

MÆRKESAGER


Det handler om frihed 

Jeg har en vision om at skabe mere frihed og flere muligheder for borgerne i Aalborg Kommune, og samtidig udvikle vores by med kvalitet. For mig er det vigtigt, at regeringen og det offentlige ikke fratager hver enkelt borger eller familie muligheden for at forme deres eget liv. Vi er mennesker og ikke systemer. Jeg tror på, at en kommune med mere frihed er grundlaget for vækst og høj kvalitet.

Du kan læse mere om mine konkrete mærkesager nedenfor. 


#MÆRKESAG 1

FRIE VALG PÅ BØRNE- og ungeOMRÅDET 

Vores børn er vores fremtid. Det er derfor vores ansvar, at børnene har de bedste rammer for en tryg opvækst med gode muligheder for at udvikle sig. Derfor skal det være slut med at proppe ensartede standardløsninger ned i halsen på alle. Du skal have frihed til at vælge, hvad der giver dit barn og din familie kvalitet i hverdagen. 

Derfor kæmper jeg for:

 • At bevare private pasningsordninger og forældrenes frie valg.
 • Frit skolevalg og skoleskift.
 • At folkeskolerne skal have den samme frihed som privatskoler og friskoler. 

#MÆRKESAG 2

FRIE VALG PÅ ÆLDREOMRÅDET 

Desværre ser vi i dag for mange eksempler på manglende tid, hjælp og nærvær, når det handler om vores seniorer. Det er vores seniorer, der har været med til at opbygge den gode by og kommune, som vi i dag har. Derfor skal de behandles med værdighed, når de har brug for hjælp og omsorg. Det offentlige og private skal komplimentere hinanden, så vores seniorer har frihed til at vælge. Frihed til at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt. På den måde sikrer vi konkurrence og høj kvalitet på ældreområdet. 

Derfor kæmper jeg for:

 • Plejehjemsbestyrelser, der skal sikre høj kvalitet på Aalborgs plejehjem.
 • At friplejehjem bliver et reelt alternativ.

#MÆRKESAG 3 

FRIE RAMMER FOR KOMMUNENS MEDARBEJDERE

Som leder af stof- og alkoholmisbrugsbehandlingen i Aalborg Kommune arbejder jeg dagligt med mennesker, der alle behøver en individuel samtale og vurdering. Desværre ser jeg dagligt, hvordan kommunens medarbejdere er underlagt en lang række regler og bureaukrati, som gør det nærmest umuligt at behandle mennesker, som mennesker gerne vil behandles - nemlig med lyttende øre og respekt. Det skal vi lave om på.

Derfor kæmper jeg for:

 • Færre regler og statslig styring i kommunen.
 • At Aalborg bliver en del af frikommuneforsøget. 

#MÆRKESAG 4 

HØJ kvalitet i udviklingen af aalborg 

Aalborg er i en rivende udvikling og det skal vi selvfølgelig understøtte. Vi skal sørge for, at kommunens borgere og virksomheder kan udvikle sig og skabe vækst. MEN det skal gøres med kvalitet. 

Når vi bygger, må vi ikke glemme at passe på vores klima. Når vi vækster, må vi ikke glemme at udvide rammerne for at leve et sundt liv. Og når vi anlægger ny infrastruktur, må vi ikke glemme, at støj gør mennesker syge. 

Derfor kæmper jeg for:

 • Flere grønne bymiljøer i kommunen.
 • At fremme idræts- og kulturfaciliteterne i lokalsamfundene.
 • Effektiv støjbekæmpelse langs motorvej E45 og de større kommunale veje. 
 • Støjbekæmpelse som et led i oprettelsen af den 3. limfjordsforbindelse.