Maja Torp

FOLKETINGSKANDIDAT I NORDJYLLAND

MÆRKESAGER

Jeg vil skabe velfærd på borgerens præmisser

- Ikke bureaukratiets

Vi skal i det offentlige system møde borgeren med et åbent sind og med fokus på helhedsorienterede løsninger, der kan skabe en effekt eller positiv forandring for det enkelte menneske. Ofte gør vi det alt for svært for os selv i det offentlige system, når vi bygger kasse på kasse op omkring det enkelte menneske. Vi bliver selv blind for, hvad vi reelt får skabt af uhensigtsmæssigheder og barrierer.
Vores børn er også mennesker


JEG VIL GØRE GODE TIDER ENDNU BEDRE

Børnefamilierne

Børnefamilierne skal sættes i højsædet. Det skal bl.a. gøres ved at give fleksible muligheder for børnepasning, som eksempelvis indebærer åbningstider, der tilsvarer arbejdstiderne på arbejdsmarkedet og muligheden for tilskud til selv at passe egne børn de første år.

Ældreområdet

De ældre er ikke én masse med de samme behov, men en mangfoldig gruppe med forskelligartede behov. Derfor skal vi også give fleksible muligheder for vores ældste borgere og inddrage dem i, hvordan de ud fra egne behov opnår den mest velfungerende hverdag. I de offentlige ydelser skal rehabiliteringen vægtes, således at der investeres i træning og genoptræning, der giver den enkelte mulighed for at mestre sin egen hverdag mest muligt. Det giver frihed og en værdig alderdom.

Skoleområdet

Folkeskolen skal udover det obligatoriske boglige fokus også åbne op for, at folkeskoleeleverne kan afprøve praktiske og kreative evner. Gennem valgfag, men også i kombination med de bogligefag.

Dagplejere må ikke hedde dagplejere

Pårørende skal vejledes


JEG VIL GØRE VORES GRØNNE FOREGANGSLAND ENDNU GRØNNERE

- Vi skal bygge videre på den grønne omstilling

Skal Danmark være en grøn stormagt, så er det helt nødvendigt at tage konkrete initiativer. Konkrete investeringer i grønne investeringer, der gør verden bedre. Og gør vores virksomheder stærkere.

Nordjylland skal være nationalt testcenter for grøn omstilling

Nordjylland er i den grad på scenen, når det gælder om at udvikle og investere i den grønne omstilling. I Nordjylland ser vi et nært samarbejde med forskerne på Aalborg Universitet og Nordjyllands erhvervsliv, hvilket har gjort Nordjylland til en meget stærk kraft, der bidrager til at gøre verden grønnere. 

I Nordjylland har vi for længst gjort gamle ”sorte” industrier – som f.eks. Aalborg Portland – til en grøn industri, hvor der konsekvent investeres i grønne teknologier, der mindsker belastningen af miljø og klima.

I Nordjylland har vi over en lang årrække skabt en stærk grøn klynge af virksomheder, der lever og udvikler sig i tæt symbiose med forskere, kandidater og studerende fra Aalborg Universitet.  Det gælder f.eks.
Aalborg Portland, der er verdens grønneste cementproduktion, 
Siemens Gamesa – Aalborgs største private arbejdsplads med 1300 medarbejdere,
Aalborg Havn – verdens første CO2-frie havn,
Crestwing i Frederikshavn – der producerer grøn energi af bølgerne i havet, energibyen i Frederikshavn – der ruller deres kontor ud til folk, hvor de bor, og giver konkret rådgivning i miljøforbedringer,
Aalborg Universitet – der ligger i verdens-eliten på grønne tekniske uddannelser.
Aalborg Kultur- og Kongres Center – byens og Nordjyllands gamle og stadig dynamiske messe- og kulturcenter, der nu er bæredygtighedscertificeret. 

Nordjylland er derfor det helt rigtige sted at udvikle videre på de grønne løsninger.

Vi skal skabe optimale rammevilkår for de danske virksomheder, der forsker, udvikler og investerer i grønne løsninger

Det gør vi ved at minimere bureaukrati og fjerne afgifter og skatter på grøn og miljøbevidst produktion og grønne løsninger
Mette F svækker grønt Aalborg