Maja Torp

FOLKETINGSKANDIDAT I NORDJYLLAND

På patientens præmisser

Artikel bragt i Nordjyske Stiftstidende 1. marts 2019

SUNDHEDSREFORM: Debatten om regeringens udspil til en ny sundhedsreform er desværre kommet til at handle alt for meget om et for eller imod regionerne. Lad os i stedet bruge kræfterne på, hvordan vi gør det bedst muligt for dem, som det i virkeligheden handler om - nemlig patienten.

Faktum er, at vi har bygget systemer op omkring den enkelte patient, der gør, at der er brug for rigtig meget koordinering af den enkelte patients forløb. Hver gang der skal besluttes noget, bevilliges noget eller i det hele taget handles på noget, så går forretningsgangen typisk gennem et sygehus (regionen), en praktiserende læge (privat) og et lokalt tilbud (kommunen). Og hver gang er der forskellige interesser og økonomi (kassetænkning) involveret. Derfor får vi nogle alt for komplicerede arbejdsgange omkring patienten, der forhaler hjælpen og i nogle tilfælde endda modarbejder det, der er patientens behov.

Vi er derfor klart tilhængere af, at der med regeringens sundhedsudspil lægges op til at samle de nære indsatser omkring patienten i lokale sundhedsfællesskaber. Her indgår både den praktiserende læge, sygehuset og kommunen i et tæt samarbejde omkring den enkelte patient. Sundhedsfællesskaberne vil være både økonomisk, ledelsesmæssigt og organisatorisk forpligtede på hinanden, hvilket giver et større fokus på patienten, frem for den enkelte aktørs egne organisatoriske og økonomiske interesser. Lad os få debatten om regeringens udspil til en sundhedsreform til at handle om essensen - nemlig hvordan sikrer vi bedst mulig kvalitet for den enkelte patient, og hvordan løser vi de udfordringer, vi står over for i et sundhedsvæsen, der allerede nu mangler læger, og hvor du som patient må forvente et meget forskelligt serviceniveau afhængigt af, hvor i landet, du bor.