Maja Torp

FOLKETINGSKANDIDAT I NORDJYLLAND

Ja - cigaretprisen skal op

Artikel bragt i Nordjyske Stiftstidende 4. marts 2019

SUNDHED: Hvert år dør ca. 13.500 danskere af rygning, og alligevel er der 40 børn og unge, der begynder at ryge hver dag. I hovedstadsregionen er der 32 pct. af de 16-24-årige, der ryger. Det er simpelthen trist - vi er nødt til at reducere antallet af unge, som ryger.


Rygning er den livsstilsfaktor, der suverænt slår flest danskere ihjel. Derfor er antallet af unge, som ryger, skræmmende. Jeg (Kristian Nørgaard Jensen) er selv far til to piger, og jeg har ligesom alle andre forældre et stort ansvar for at informere og drøfte rygningens skadelige konsekvenser med børnene.

Og som folketingskandidater har vi et mål om at sørge for, at de næste generationer kan vokse op i et røgfrit samfund.

Når unge køber cigaretter, har prisen stor betydning. Derfor skal vi hæve den markant. Vi skal have en plan, der beskriver, hvordan vi ved hjælp af højere priser på cigaretter, tobak under disken og røgfri skoletid kommer nærmere en røgfri fremtid i 2030.

Cigaretpriser skal ikke være børnevenlige, og højere priser er et effektivt middel til at forhindre, at børn og unge begynder at ryge. Erfaringer fra flere lande viser en klar sammenhæng mellem højere priser på tobak og et fald i andelen af unge, der ryger. Risikoen ved prisforhøjelser kan være øget grænsehandel. Men en pakke cigaretter koster nu mere i vores nærmeste nabolande som Tyskland, Sverige og Norge end i Danmark, og derfor er dette ikke en begrundelse for ikke at hæve prisen. De unge tager i øvrigt ikke til grænsen for at købe cigaretter i frikvarteret!

Hidtil har der ikke været et politisk flertal for at forhøje cigaretafgifterne, men heldigvis vokser opbakningen både i befolkningen og blandt politikere. Vores børn og unge skal sikres en røgfri fremtid, og derfor er der al mulig grund til at stemme nye kræfter ind i Folketinget, som vil kæmpe for, at cigaretterne kommer væk fra deres hverdag.