Maja Torp

FOLKETINGSKANDIDAT I NORDJYLLAND

Ryk sundhed tæt på borgeren

Artikel bragt i Nordjyske Stiftstidende 8. marts 2019


REFORM: Regeringens udspil til en sundhedsreform får både ris og ros.


Et af forslagene i reformen er, at vi skal have bygget flere sundhedshuse, så vores sundhedsvæsen kommer tættere på borgerne. Plus at det måske kan tiltrække læger i yderområderne. Samt selvfølgelig at yde efterbehandling efter udskrivning fra sygehus.

Vil det så kunne hjælpe på lægemanglen? Ja, der bliver ikke flere læger af forslaget, men det vil gøre det mere attraktivt at være læge i et hus med sundhedspersonale omkring sig.

For nu at tage en historie fra det virkelige liv. I Storvorde, som ligger i Aalborg Kommune, opsagde tre læger deres ydernumre i 2016, fordi de ikke kunne afhænde deres praksis og gerne ville på pension.

Lægerne var parat til at sælge Lægehuset, som de drev praksis i, men der var ingen købere. Så der var optræk til, at et område med 9500 borgere ville komme til at stå uden læger.

Alt var panik, og der blev fra lokal side lagt et pres på både kommune og regionen, for at der kunne komme nye læger til området.

Regionen tog handsken op og oprettede en regionsklinik i de bestående lokaler med deres egne læger. Alle vidste godt, at dette var en stakket frist, og med skiftende læger gik det med hiv og sving.

Regeringen var i mellemtiden kommet med en pulje penge på 800 millioner kroner, som kunne søges af kommunerne til at afhjælpe lægemanglen ved at forbedre forholdene til at drive lægepraksis. Problemet var bare, at pengene ikke var frigivet.

Men for at være på forkant gik Aalborg Kommune i gang med planlægning af et sundhedshus. Godt presset af lokalbefolkningen, som havde lavet underskriftsindsamling for projektet med mere end 1200 underskrifter.

Da regeringen endelig frigav puljen i starten af 2018, blev ansøgningen sendt, og der blev afsat 15,750 mio. til at føre projektet ud i livet.

Er der så kommet nye læger til at overtage de tre ydernumre, som der eller ikke var læger til? Ja, det er der! Så det viser, at det hjælper med midler til sundhedshuse. Der er ingen tvivl om, at det er det, der har tiltrukket lægerne.

Når planerne er ført ud i livet, så står der et nyt sundhedshus klar i Storvorde når året er omme.

Med både læger og sundhedspersonale. Altså er lægedækningen sikret for de 9500, som ellers havde udsigt til at miste deres læge.

Så selvom den nye sundhedsreform får kritik fra mange sider, så er der ingen tvivl om, at regeringens udspil er en del af fremtiden indenfor sundhedsvæsenet. Både hvad forebyggelse af vores sundhed angår, men også efterbehandling.

Altså: Alt det, der ikke er svært, skal være nært!