Maja Torp

FOLKETINGSKANDIDAT I NORDJYLLAND

Nedslidt i arbejde?

Artikel bragt i Nordjyske Stiftstidende 19. februar 2019

Det er åbenlyst, at den nedslidte ikke skal fortsætte med at arbejde. Kan du ikke arbejde efter et hårdt og langt arbejdsliv, så skal du have mulighed for at trække dig tilbage.

I Danmark hjælper vi nemlig dem, som ikke selv kan mere. Det gælder både tømreren, frisøren, tandlægen og alle andre.

Kan du derimod arbejde, så skal du bidrage til vores fælles velfærd - og vi skal ikke automatisk have ret til at trække os tidligt tilbage, blot fordi vi har haft et specifikt erhverv. Tømreren, som uddannes i dag, slides anderledes end tømreren, som blev uddannet for 40 år siden - og det samme gælder for fabriksarbejderen.

Derfor er det mærkværdigt, når Socialdemokratiet bare siger, at man skal have været 40 år på arbejdsmarkedet, og så kan man gå på pension. Det giver simpelthen ikke mening, hverken for Danmark eller for den enkelte.

En garanti for tidligere tilbagetrækning er en bombe under velfærdssamfundet - for hvem skal betale? Skal de ældre betale? Skal de syge betale? Skal virksomhederne? Hvis pensionsalderen falder for faglærte og ufaglærte med f.eks. to et halvt år år, så koster det ifølge Finansministeriet 10,5 mia. kr. i 2035. Til sammenligning kostede kræftpakke 4, som den nuværende regering iværksatte 2,2 mia. kr. Er man ikke nedslidt, så er jeg klart af den overbevisning, at vi alle bidrager til vores fælles kasse, så vi får et stærkt Danmark til gavn for alle.

Det sympatiske i forslaget om tidligere pensionsalder er dog, at vi skal hjælpe dem, som reelt er nedslidte. Jeg er helt enig.

Til gengæld siger jeg nej tak til socialdemokratisk valgflæsk - for sådan ser jeg deres forslag om en generelt lavere pensionsalder. Det har ikke hold i virkeligheden.

Jeg vil gerne se på, hvordan vi kan gøre seniorførtidspension mere tilgængelig.

Forventningen var, at 8000 ville bruge den, men under 1500 er visiteret til den. Og så vil jeg gerne se på, hvordan vi kan bruge flexjob-ordningerne bedre for vores seniorer på arbejdsmarkedet. Faktisk vil mange gerne fortsætte med at arbejde, og det skal de have både mulighed for og lov til - på de vilkår som de kan.

En anden vinkel på arbejdslivet, som slet ikke kommer i spil i debatten, er muligheden for at skifte erhverv. Er mureren blevet nedslidt, skal hun så hjem og sidde, eller kan hun faktisk være på kontor, være chauffør eller noget helt tredje? Arbejde giver livskvalitet for danskerne - så lad os finde løsningerne, som giver størst værdi for den enkelte og ikke sætter alle i samme bås.